You are in Hem - Samhällsansvar

ARCOIN SL

Samhällsansvar

Samhällsansvar

Företagsansvar i ARCOIN omsätts i praktiken genom ett åtagande om ständig förbättring, innovation och initiativ, transparent  information, en rationell och balanserad integration av olika utrymmen där den är verksam, och dess relation med alla sina intressenter i syfte att dialog och öppenhet med intressenter utgör en axel för företagets verksamhet.

Den ekonomiska förvaltning baserad på åtgärder av förbättrad produktivitet, ökade investeringar och riskspridning genom geografisk expansion, påverkar de ekonomiska villkoren för sina intressenter och miljön där det är verksamt genom främjanden av företagsamhet och skapande av arbetstillfällen.

God förvaltning innebär ansvar, effektivitet och öppenhet från de ansvariga i ett bolag. Men också för ARCOIN innebär också initativtagande, med förslag på  hållbara lösningar genom att anta nya organisatoriska formler och förnya beteendemönster och kommunikation.

Ansvaret för ARCOIN SL med sina anställda fokuserar på att skapa förutsättningar, säkra miljöer  samt säkert och stabilt arbete, främja medarbetarnas professionella och personliga utveckling och öka mångfald och jämställdhet. ARCOIN fokuserar och prioriterar betydelsen för att förebygga arbetsplatsolyckor på arbetsplatsenpolicy som tillämpas modernt och effektivt. Främjanden för att bibehålla  ett förebyggande arbetsmiljö för medarbetarna är en av ARCOIN främsta målsättningar. Miljöansvar och bevarandet av den naturliga miljön är en konstant i alla aktiviteter av ARCOIN Medveten om miljöpåverkan av sin verksamhet, antar vi som mål för 2010 att ansvaret för att genomföra ett miljöledningssystem som säkerställer lagstiftning och miljöförbättringar när vi utför vårt verksamhet.

Den pågående engagemang för kvalitet och kompetens i alla aktiviteter av ARCOIN är  upprätthålla en viss inhemsk efterfrågan för att säkerställa kundnöjdhet genom efterlevnad av rättsliga och avtalsmässiga krav utanför deras förväntningar.

ARCOIN anser att innovation och teknisk utveckling en av grundpelarna för att uppnå högre ekonomisk effektivitet av aktiviteter och slutligen ökad konkurrenskraft i samband med respekt för miljö och socialt ansvar.

ARCOIN är väl medveten om behovet av att involvera alla medarbetare, leverantörer och underleverantörer i arbetet med att sprida de värderingar, god praxis och uppföranden.

Upprätta en klar och tydlig grund för olika avtal, underlätta kommunikation och dialog, och ägna nödvändig hjälp och utbildning för att dela med egna arbetsmetoder inom  ARCOIN genom att skapa ömsesidig nytta och tillväxtorienterade villkor med hållbarhet i fokus.