You are in Hem - Affärside och uppdrag

ARCOIN SL

Affärside och uppdrag

Affärside och uppdrag

Uppdraget för ARCOIN är att skapa värde i form av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med fokus på de specifika kundernas intressen. 

För att uppfylla detta uppdrag ARCOIN bygger, organiserar  och förvaltar livsmiljöer för att förbättra livskvaliteten för medborgarna.

ARCOIN  är ett byggföretag, och detta kommer att förbli sin kärnverksamhet i framtiden.  Alla desss  områdena av diversifiering har förverkligats i nära anslutning till byggverksamhet och tjänstesektor med hög tillväxtpotential.

ARCOIN  har definierat en långsiktig politik som materialiseras i affärsstrategier, bland vilka är följande:

  • Fortsatt tillväxt i den regionala affärsegment för bygget, främst offentliga byggnader och bostadshus.
  • Konsolidering av mark och tillstånd som affärsområde som en av de främsta avdelningar i företaget, och där investeringen koncentrerades.
  • Konsolidering inom tjänstesektorn Konsolidering i aktiviteten för miljö och kvalitet

Företagens strategi:ARCOIN  fokuserar på:

  • Ett starkt engagemang för bolagsstyrningsregler som gäller principerna om största möjliga insyn i relationerna med marknaden och partners:  Hållbar utveckling som en strategisk pelare. Ett fast åtagande om att upprätthålla en sund ekonomisk struktur, baserad på användning av ekonomiska resurser på lång sikt.