You are in Hem - Vår historia

ARCOIN SL

Vår historia

Ursprunget till det som nu är ARCOIN grundades av Jose Juan går tillbaka till 2006 då föddes som ett företag för att utföra kontor Kanarieöarnas LA CAJA INSULAR  som befinner sig i en expansionsperiod.

Därefter, som ett resultat av tillväxten av sin verksamhet och omsättning går Jose Antonio in i företaget  det vill säga år 2007, efter vilken tid börjar ett viktigt steg i företagens tillväxt, ur synvinkel av sin verksamhet, både på att  personal anställts samt görs investeringar för att attrahera nya kunder.

Det var under 2008 med genomförandet av kvalitetsledningssystemet ISO AENOR UNE-EN ISO :9001-2008 och få KLASSIFICERING AV STATLIGA ENTREPRENÖRER i grupp C: BUILDING, där vårt engagemang KATEGORI E började som ett byggföretag, och att vara en viktig del av våra försäljningsavtal för offentliga förvaltningar.

2009 var ett år då krisen i byggsektorn berörde oss  både med att få nya kontrakt och kassaflöde så bestämde vi att bredda vår verksamhet inom området för tjänster och koncessioner.

Under 2010 var vårt mål att konsolidera som ett byggföretag på Kanarieöarna och införa miljöledningssystem AENOR UNE-EN ISO:. 14001 Så får själva föreslå att öka vår KLASSIFICERING AV STATLIGA ENTREPRENÖRER INOM BYGG OCH TJÄNSTER för att kunna öka omsättning inom området offentliga förvaltningar.Det var i 2011 då vi genomförde miljöledningssystem AENOR UNE-EN ISO: 14001 och hantera systemets säkerhet och arbetshygien OHSAS 18001 AENOR