You are in Hem - Teamet

ARCOIN SL

Teamet

Teamet

 

Till ARCOIN. hantering av människor är en av de konkurrensfördelar jämfört med andra företag, vi är måna av ta hand om de mänsklga relationer och den goda klimatet inom företget  och och det individeuella utveckling av varje medarbetare.

Vår avsikt är att göra ARCOIN den bästa arbetsplatsen, stödja både på det personliga och professionelal utveckling för var och en av våra medarbetare. För att uppnå detta mål vi främjar vi en läranskultur grundad i erfarenhet av vå förståelse och kunnande genom att sätta  i fokus det individuella utveckling av vårt teambygget.

ARCOIN tror att humankapital är en av våra viktigaste tillgångar och en av våra kärnvärden, och vi tror att investeringar i kontinuerlig förbättring genom utbildning av våra medarbetare är avgörande för att uppnå konkurrenskraft som efterfrågas av marknaden.

Sedan början av aktiviteten ARCOIN infördes som en grundläggande internt värde för ansvarsfull maximalt stöd utvecklingen av det mänskliga kapitalet i bolaget.

Därför har förebyggande av arbetsskador  varit en av de pelare som möjliggörde tillväxent av företaget.På grund av den orubbliga engagemang för samhället och med sina egna anställda har de resurser  som ARCOIN ställt till förfogande överskridit de själva gränser som angivits för det preventiva arbetet.

ARCOIN  har ett kvalificerat team av specialister som kommer att finnas tillgängliga under genomförandet av arbetet i det verkställande fasen som erbjuder tekniska produkter och lösningar av första ordningen i samarbete med stora tillverkare och leverantörer.

ARCOIN  har kvalificerat sig för ledning och genomförande av allt typ av byggprojekt, och i fall av outsourcing av jobb, kommerverksamheten  att vara under övervakning ARCOIN ledning som ansvarar för kontrollkvalitet och alla krav som ställs.

ARCOIN alla relaterade åtgärder framgår av vår personalpolitik.

De åtgärder att tänka på är:

Duglighet för ledning, organisation och kontroll av arbetstagare som motsvarar ARCOIN genom att ha en oberoende och självständig organisation.

Emellertid ARCOIN  med syftet att inte skada kundens trovärdiget förpliktar sig att ta alla de beslut och åtgärder som erfodras för att uppfylla alla ställda villkor så att inte skadat bilden av deras kunder är överens om att vidta alla nödvändiga åtgärder för sin personal som uppfyller följande krav:  

  • Arbetskläder ska vara enligt gällande regler och hållas under bra skikt.
  • Utföra sina uppgifter som omfattas av efterlevnaden av de regler som styr varje arbetsplats då är  ARCOIN  ansvarig och står till svars.
  • I händelse av att motiverade arbetstagare mot oförmåga eller dåligt uppförande klagomål uppstår, skall byggledare överlämna detsamma till ARCOIN för lämpliga åtgärder.

 

När det gäller personal, ARCOIN uttryckligen samtycker till:

 

  • Bedriva sin verksamhet med lämpliga och kunniga  medarbetare för optimal prestanda och servicekvalitet.
  • Acceptera allt tansvar som följer av de relationer som kan ingått med tredje part för varaktigheten av tekniskt bistånd för att genomföra  föremålet därav.
  • Personal inomARCOIN omfattas av reglerna om säkerhet,  och interna system som styrs av gällande arbetsrätten.
  • Efterlevnad av gällande lagstifning och kollektiv avtal för alla medarbetare i tjänsten, sysselsättning, social trygghet och arbetsföreskrifter för bl a prevention av risker.