Quality Management System-ISO 9001

Quality Management System-ISO 9001

Quality

Ledningssystem spelar en grundläggande roll för att uppnå ARCOIN målsättning: att skapa värde på ett hållbart sätt.

ARCOIN har sitt eget system för kvalitetsstyrning. De krav som skall fastställas är de som krävs i UNE-EN ISO 9001 och fokuserar på kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar, alltid i linje med gällande lagstiftning.

System Quality Management är viktig del för den förväntade ekonomiska resultat, främjande av en utförar-och leveranskultur i utförandet av avtal som kan överstiga kundens förväntningar..

Organisationsstruktur

Ett arbetsutskott för kvalitet i vilken alla affäområdenr är representerade,  bidrar aktivt i företagens kvalitetspolicy på ett konkret och operativ sätt där det erfodras arbetsinsatser.

Service Quality Management integrerad och oberoende av affärsrörelserna, samordnar förvaltningen av kvaliteten på ARCOIN. Har kvalificerade tekniker (akademiker och andra tekniker) som ger särskilt stöd till genomförandet av systemet Quality Management,  bistår med nödvändig utbildning och tillsyn.

Hantering av underentreprenörer och leverantörer.

Leverantörer  deltar fritt vid  anbudsinfodran inom ARCOIN  genom att uppfylla en del kriterier, bland dessa är UNE-EN ISO 9001, dessutom går mn igenom en prodeuktcertifiering enligt tillämpningsnorm, besök hos den berörda leverantören där an går igenom produkten eller dess prototyp.

ARCOIN utvärderarleverantörers  lämplighet  och samarbetspartners genom löpande uppföljning av avtalade tjänst..

Bildning och medvetenhet om kvalitet.

För bättre genomförande av Quality Management Plans, ger ARCOIN nödvändig utbildning till sina medarbetare.

De får dokumentation: specifikationer, arbetsinstruktioner och praktiska guider bland annat uppförandekoden som beskrivs i de olika ämnena. Utbildning kompletteras med föreläsningar, seminarier och workshops samt en rigurös krav på dokumentation som visar genomförda aktiviteter och resultat.