Hantering av underentreprenörer och leverantörer

Hantering av underentreprenörer och leverantörer

KVALITETSPOLICY OCH MILJÖ

Både inom byggsektorn och inom tjänster ARCOIN håller en pågående engagemang för kvalitet och miljöskydd, som är strukturerad på följande antaganden som utgör Kvalitets POLICY och Miljö:

  • Ständiga förbättringar, för Kvalitet och Miljö är ett prioriterat att följa på alla arbetsplatser. För detta etablerar företagetsledning motsvarande syften och mål, fördelar resurser till  utveckling och uppföljning.
  • ARCOIN strävar efter att förebygga föroreningar och minimera miljöpåverkan
  • Nöjda kunder är den grundläggande förutsättningen för vilka koncernen vill infria alla förväntningaroch villkor i varje avtal
  • Relevanta lagar och föreskrifter i nuet och i framtiden som omfattar miljö eller  kvalitet är stipulerade i avtal och säkertställs genom rigurös uppföljning.
  • ARCOIN anställda utför sitt arbete på ett sätt som överensstämmer med denna policy och med de allmänna målen för koncernen. Företagetsledning främjar och verkar för kompetens höjning, vilket garanterar att medarbetarna är medvetna om denna policy och deltar i genomförandet.