Ledningssystem för säkerhet och hälsa i arbetet OHSAS 18001

Ledningssystem för säkerhet och hälsa i arbetet OHSAS 18001

ARCOIN betraktar som en prioritet att se till att verksamheten bedrivs genom att hålla den högsta nivån av säkerhet för alla arbetstagare. För att uppnå detta, arbetar vi för att ge våra anställda en säkert och stabil miljö, och har åtagit oss att ständigt uppdatera förebyggande av yrkesrisker, och att noggrant följa de gällande reglerna på de berörda områdena..

ARCOIN engagemang för konceptet Integrated Security  har en policy för förebyggande av risker som syftar till att främja en förbättring av arbetsförhållandena och graden av skydd, säkerhet och hälsa för sina anställda.

ARCOIN  implantat Management System säkerhet och hälsa i arbetet certifikat enligt OHSAS 18001, huvud internationellt riktmärke för säkerhet och hälsa.

Detta Management System hjälper till att säkerställa en korrekt identifiering, översyn och förbättring av tillsynen för  att kontrollera risker för anställda i företaget  ARCOIN  och efterlevnaden av gällande lagstiftning