You are in Hem - Kvalitet och miljö

ARCOIN SL

Kvalitet och miljö

ARCOIN  som ett företag som ägnar sig bygget sedan 2006, etablerar ett strategiskt beslut inom affärspolitik som ett verktyg för ständiga förbättringar och säkerställa framtiden, via genomföranden av ett integrerat ledningssystem enligt UNE-EN ISO 9001:2008 , UNE-EN ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 samt i enlighet med EG 1221/2009 förordningen (EMAS). De allmänna riktlinjer som upprättat denna politik understrycker:

  • Tillfredsställelsen av våra kunder är vår högsta önskemål, så noggrant välja våra leverantörer, både av material, tjänster och framför allt eftersom vårt företag rekryterar underleverantörer  för utförandet av de projekt som anförtros oss. I detta avseende, åtar vi oss att arbeta med de bästa leverantörerna på området.
  •  Den slutliga kvaliteten på de tjänster som erbjuds till kunden är ett resultat av planerade och systematiska kontinuerliga förbättringsåtgärder i vårt Management System, som gör att vi kan ge bättre service än våra konkurrenter.
  • Förebyggande av föroreningar och förebyggande av skador och försämrad hälsa är nyckeln till kontinuerlig förbättring av vår verksamhetsstyrning och hälsa och säkerhet vid arbetsåtaganden.
  •  ARCOIN gör också ett åtagande att följa alla lagar och bestämmelser som är tillämpliga inom miljö-och hälso-och säkerhetsfrågor samt eventuella tillhörande krav vi beslutar att uppfylla

För att genomföra denna politik och uppnå våra mål för ständiga förbättringar är absolut nödvändigt att fullt stöd för all personal i företaget materialiseratss genom fortsatt starkt engagemang för kvalitet, miljö och förebyggande insatser

Vi är övertygade om att dessa ansträngningar kommer att ge resultat för förbättring av kvaliteten på vårt arbete, vår miljöhantering och säkerhet för alla, på så sätt bidrar till att säkerställa en framtid för ARCOIN med respekt för miljön.