Medgivanden

Med tillkomsten av finanskrisen har vi diversifierat verksamheten, fokusera inte bara på området för bygget. Medgivanden är en strategisk och framtida satsning som ger stabilitet till tillväxten i företaget

För att till ARCOIN  infrastruktutveckling och offentliga tjänster genom entreprenad är en beprövad modell som svarar på ett effektivt sätt till de behov som den offentliga sektorn av Kanarieöarna har. Detta framgår av de framgångar som uppnåtts i de nya avtalen, finansieringen  samt förvaltning och drift av entreprenad som redan är i bruk.