Tjänster

Tjänster

Tjänstesektorn var ett annat område som vi valde att diversifiera verksamheten, både i fält och i underhållet av renlighet i år 2010 har vi kvalificerade entreprenörer för tjänster inom dessa sektorer. Under 2013 utökade vi vår klassificering av entreprenör i tjänstesektorn