You are in Hem - Affärsområden

ARCOIN SL

Affärsområden

En av de viktigaste tillgångar som har ARCOIN är det kunden.  Att kunna behålla kunden kostar fyra gånger mindre än att fåtillbaka den.  Därav vikten av lojalitet. Omsorg för kundernas intressen samt tillgodose alla kundens behov är ett av de viktigaste målen för vårt företag

Med önskan om yrkesmässig utveckling som  vi  alltid haft  beslutade vi att expandera vår verksamhet till andra sektorer än själva byggsektorn. ARCOIN beslutade att diversifiera affärsområden inom tjänstesektorn